. Op naar ... ?: Oefensessies 4: Aflegsysteem uitgebreid

woensdag 10 december 2008

Oefensessies 4: Aflegsysteem uitgebreid

Zo, de 4de oefensessie zit erop. 't Was ff wennen want ik was er de vorige keer niet bij en nalezen is toch niet hetzelfde als effectief doen. Soit.
Mogelijk scenario AP3 met 6 man:
3&4 zorgen voor de waterbevoorrading van een bovengrondse of ondergrondse hydrant. 3 neemt reeds in de wagen een zaklantaarn voor bijlichting putje in geval ondergrondse hydrant, neemt vervolgens de standpijp en hydrantsleutel (controle rubber en vijzel onderaan). Bij het putje aangekomen: proper maken en controle doen op rubber dichtingsring). Vervolgens standpijp aansluiten en hydrant opendraaien. Van de standpijp staat 1 kraan standaard open voor de spoeling dus dat is al dadelijk in orde. Kraan dichtdraaien en (2*)70mm aansluiten. Daarna communicatie met C/P (chauffeur/pompbedienaar) om kranen open te zetten.
A) 1&2 aanval hogedruk: 1 neemt straalpijp en 2 geleidt de hogedruk slang (geleiders zijkant uitklappen). Rem niet vergeten. 2 voegt zich bij 1 om hem te ondersteunen.
B) 5&6 aanval lagedruk met verdeelstuk: beide nemen de aanvalskorf en volgen de bevelvoerder die de plaatsing aangeeft. 4 loopt dan terug naar de AP om middels een 70mm water te voorzien van AP naar verdeelstuk. Ondertussen neemt 5 eerst het verdeelstuk uit de korf, plaatst het op de grond en dan een 45mm. De 45mm wordt uitgerold in de richting van de bevelvoerder. Aansluiting 45mm op de 1 van het verdeelstuk (linkeruitgang: 45mm=1, rechteruitgang:45mm=2 & middenuitgang:70mm=3) waarna hij een straalpijp neemt tesamen met het andere uiteinde van de 45mm en onderweg naar de bevelvoerder deze ook op elkaar aansluit. Hij positioneert zich en geeft teken naar 6 die ondertussen aan het verdeelstuk staat. 6 kan dan de kraan van straal 1 openzetten eventueel in combinatie met het openen van kraan 3 om zo de lucht in de slang te laten onstnappen en aldus sneller water te hebben. Hierna gaat 6 bij 5 om hem te ondersteunen.
C) 3&4 aangezien waterbevoorrading ondertussen ok, aanval monitor (een groot uitgevallen tuinsproeier): 3 neemt de monitor en begeeft zich naar de plaats die de bevelvoerder aangeeft. Hij plaatst de monitor, klapt de voeten uit en sluit de 70mm aan die door 4 aangereikt wordt. 4 heeft eerst de slang afgerold en aan P gegeven met vermelding aanval monitor.
D) Tegelijkertijd met C) kan de bevelvoerder bijvoorbeeld ook 2&6 vragen om een 2de straal in te zetten van het verdeelstuk. 1&5 blijven dus alleen achter met in actie met straalpijp. Opnieuw geldt hetzelfde principe: laagste nummer = armaturen en hoogste nummer = slangen. 6 neemt dus een 45mm uit de aanvalskorf, rolt deze af en koppelt aan uitgang 2 verdeelstuk. 2 heeft ondertussen het andere uiteinde genomen en gaat richting bevelvoerder die de plaats van de aanval aangeeft en koppelt ondertussen z'n straalpijp.
E) 4&6 kunnen dan nog bijkomend gevraagd worden voor straal 3 vanaf verdeelstuk opnieuw volgens zelfde principe. 6 neemt 45mm, rolt deze af en sluit aan op uitgang 3 van het verdeelstuk mits het plaatsen van een verloopstuk 70/45mm. 4 heeft opnieuw het andere uiteinde genomen en zet de aanval in op de aangegeven plaats.
Er zijn andere combinaties/volgordes mogelijk maar bovenstaande is redelijk uitgebreid.
Wat bevindt er zich verder nog in de aanvalskorf naast het verdeelstuk, verloop 70/45mm en slangen 45mm? Onder andere 3 straalpijpen 45mm, deurklemmen voor een aanval in een gebouw die zowel op de grond als op een scharnier geplaatst kunnen worden en een slangenverband 70 en 45mm die in geval van lek rond de slang geklemd kunnen worden (en dus achteraf ook aangeven waar het lek was).
Aandachtspunten:
* Hogedruk: begeleiders uitklappen zodat de hogedrukslang niet tegen de AP schuurt en alzo de striping losrukt. Bovendien bij het oprollen: eerst volledig afrollen tot aan zijkant (1 wikkel), begeleider aan zijkant inklappen en dan pas oprollen, anders kan de begeleider niet meer dichtgeklapt worden achteraf.
* Alle kranen steeds volledig opendraaien teneinde volledig debiet te benutten
* Afrollen gebeurt steeds van de AP weg / oprollen gebeurt steeds naar de AP toe.
Volgende week: schuim spuiten :-)

0 commentaren: