. Op naar ... ?: februari 2009

dinsdag 24 februari 2009

Eindeloze discussies...

"
Gisteren, ik stond in de rij voor de kassa bij de Albert Heijn, verscheen God plots voor me. Eerst herkende ik Hem niet. Hij had zich net geschoren en dat wekte even verwarring. Een beetje een pokdalig mannetje was het, op slippers. Wel aardig hoor, maar Hij maakte nogal wat amok omdat Hij zonder bonuskaart geen korting kreeg. Nadat ik God mijn bonuskaart had geleend, vroeg Hij of ik iets speciaals te doen had. Ik zei nee en toen hebben God en ik een hele middag rondgehangen in het speeltuintje bij mij om de hoek. God zat op de wipkip en ik maakte een vogelnestje in het klimrek.Ik drong aan: "Maar heel veel mensen bidden tot U en voelen zich na afloop toch gesterkt". God glimlachte. "Stelt niets voor. Ik ben één groot placebo, dat is alles". Daar hebben we nog wat over doorgepraat. Toen ik hem vroeg naar de zin van het leven, mompelde Hij: "Alsof ik dat zou moeten weten". Daarna vertrok Hij weer. "Maar Uw Zoon dan?" riep ik Hem na. "Komt Hij ooit nog terug?" "Houd toch op!" riep God. "Jezus was spielerei. Een romanfiguur, net als Harry Potter. Darwin is het echte werk". Hij draaide zich om. "Concentreer je op hem en laat Mij verder met rust. Ik besta niet eens, ik ben een idee. Begrijp dat dan". En na een korte stilte: "Wees de God van je eigen leven, meer is er niet. En het allerbelangrijkste: denk na! Enfin, ik ben er weg van". En hoofdschuddend sloeg Hij de hoek om, voor eeuwig uit beeld.
"Moet U niet werken?" vroeg ik. Maar God maakte een wegwerpgebaar. Het bleef een paar minuten stil. Toen vroeg ik of Hij misschien de paus kende. Nee, nooit van gehoord. Balkenende dan. Wie? Ik hield vol. Andries Knevel dan? Nope. Hij kende geen van allen. Hij kende jou ook niet, Kees. Het spijt me. "Maar al die mensen dan die tot U bidden?" vroeg ik. God dacht even na. Toen zei Hij: "heb jij dat wel eens, dat je iemand belt, maar er wordt niet opgenomen?" Ik knikte. "Bidden is precies hetzelfde",antwoordde God. Daar moest Hij onbedaarlijk hard om lachen.
Dit is mijn Woord van God, Kees. Hij sprak tot mij. Gisteren, ik zweer het je. Dus ik dacht; als jij mij jouw Woord van God toestuurt, wil ik je het mijne niet onthouden. Sta jij er open voor? Ik denk het niet. Je zult het wel volstrekte onzin vinden. Ja, misschien zelfs verwerpelijk.
Laat ik nu net, om precies diezelfde reden, ook niet gediend zijn van jouw Woord van God. Daarom stuur ik 'm je retour. Snap je dat, Kees? Denk na, man. Denk na."
Een brief van Nederlander Luuk Koelman naar aanleiding van de hetze aldaar. Lees meer: http://www.terugnaarjemaker.nl/
Ik blijf fan van FSM :-)

donderdag 19 februari 2009

Fictief project T: update

CTRL-C, CTRL-V,
CTRL-C, CTRL-V,
CTRL-C, CTRL-V,
CTRL-C, CTRL-V, that's how I pass my day....
(repeat chorus 8h a day)

Jaja, kleine update toch wel vanop de frontlinie van het virtueel project T.

Zonder teveel in detail te gaan bestaat er binnen SAP een systeem (gebaseerd op SAP CRM 5) om opvolging te doen van trouble tickets etc...
Welnu, dat systeem bestaat hier al even en na lang aandringen van mij is er sinds geruime tijd ook plaats gemaakt om over te gaan tot identificatie van de 'klant', in dit geval de eindgebruiker met een probleem. Wat voor iedereen die met CRM bezig een vanzelfsprekendheid is en voor degenen die niet met CRM bezig zijn zelfs zo klaar als een klontje was op dit project T ver zoek. Wat ben je met een systeem om tickets te loggen als je niet weet wie het probleem identificeerde? Je kan niet terugbellen en vragen om meer info, je kan niet vragen om te testen,.... redelijk ridicuul dus.

Minstens even erg, ik ben nu gedegradeerd to CTRL-C/CTRL-V monkey. In plaats van het systeem te gebruiken waarvoor het dient moet plots alles parallel via mail gedaan worden. Updates van ontwikkelaars: via mail. Verantwoordelijke vragen om te testen: via mail. .... Alhoewel iedereen dus toegang heeft tot het systeem en de tickets die aandacht vereisen in een handomdraai naar boven kunnen gehaald worden kan bibi nu per ticket een mail sturen met daarin de gekopieerde inhoud uit het ticket. Dan even (heel lang) wachten op een antwoord en die mail plakken in het ticket en ga zo maar door.
Woorden schieten mij tekort....

CTRL-C, CTRL-V,
CTRL-C, CTRL-V,
CTRL-C, CTRL-V,
CTRL-C, CTRL-V, that's how I pass my day....
(repeat chorus 8h a day)

zondag 15 februari 2009

aha menne man

Vrijdagavond het weekend ingezet met een restaurantbezoek gevolgd door onze NY-party in de nieuwe SAP Lounge te Vilvoorde. Toch op tijd vertrokken daar want zaterdag was het van 8h tot 17h praktijopleding op het PIVO. Oh boy, wat een dag. Ik was toch wel moe maar het deed deugd, de dag is voorbijgevlogen en als ik wat later onderweg naar huis in de auto zat begon m'n gezicht echt te gloeien. Gloeien van een ganse dag buiten geweest te zijn, zalig gevoel. Het eerste deel van de dag begon eerder saai maar werd toch wel interessant en bleek nuttig (4h om de goede praktijken te leren van het opzetten van een ladder en het gebruik ervan, alstublief). De namiddag was nog meer fun: eerst opzetten van een aanzuigsysteem op open water gevolgd door het benaderen en blussen van een gasbrand. Mogen spelen met armaturen, waterschild en vuur in een beestig leuke groep, veel beter kan het niet worden...
Mannen zien toekomen met nieuw brandweerspul, jaloers man, zeker op die helmen!
Verder ook hilarische stoten gezien zoals die gasten die met een niet ontwaterde slang aan het zeulen waren en ze uiteindelijk dan toch maar gingen ontwateren door er dwars met de voeten op te gaan stampen....
Daarna van Wemmel naar Mechelen gekoerst en terug om eerst te gaan eten en dan een klassiek concert bij te wonen (ben maar één keer bijna ingedommeld) en de lange dag was ook weeral om.
Vandaag: lazy Sunday maar toch niet stilgezeten: wat opruimen thuis, admin bijwerken en proberen de belangrijkste zaken van gisteren samen te vatten op papier om goed voorbereid naar het examen te kunnen gaan.

donderdag 12 februari 2009

Oefensessie 13

Na een lange tijd nog eens schuim afgelegd maar dat ging niet zo vlot als het moest. Nu ja, 't was nog maar de 2de keer dat ik het deed maar volgende keer moet het toch iets beter. De armatuurman moet in dit geval ook een slang uitrollen, dat was ik even vergeten.
Ik heb ook een tekening gevonden over stapspanning of de spanningsput of spanningstrechter naar aanleiding van onze theorieles afgelopen zaterdag op het PIVO.
Komende zaterdag is het praktijkopleiding, ben eens benieuwd.


woensdag 11 februari 2009

Circus Fortis

De aandeelhoudersvergadering blijkt de moeite te zijn volgens wat ik lees. Ik kijk uit naar het nieuws om toch wat animo tijdens de vergadering te kunnen zien. De uitkomst kan me bitter weinig interesseren aangezien ik toch alleen maar schulden heb bij Fortis. Nu ja, ik moet toegeven dat ik pro 'neen' ben. De aandeelhouders zijn gieren? Tuurlijk. Hebben ze dan ongelijk? Nee, want de Belgische staat heeft ze gewoon buiten spel gezet. Met excuses als algemeen belang moet primeren etc. moet men ook niet afkomen vind ik, zo is er altijd wel iets. Betalen doet iedereen toch mee hoor.
Voor mij is de bottom line: wie niet horen wil (de Belgische staat dus die zicht niet aan z'n eigen regels houdt) moet maar voelen. Basta.

maandag 9 februari 2009

Ruw weer

Er is wat ruwer weer op til, ben eens benieuwd of m'n bieper gaat opengaan vannacht...
Een paar foto's die ik nam tijdens een van onze wekelijkse oefensessies:een week later & oefensessie 12

Wegens een stommiteit op maandagavond ben ik dinsdagochtend uit m'n bed gekropen; rug geforceerd met lumbago als gevolg. Het advies van de dokter was een week rust en dat was nodig. Nu, bijna een week later voel ik nog tijdens het filerijden - vooral het constant moeten ontkoppelen, remmen, gas geven.... doet niet goed.
Soit, het gaat er wel uit maar voorzichtigheid blijft geboden.
Oefensessie 12 heb ik dus niet kunnen meedoen wegens m'n rug maar zaterdag wel de laatste dag theorie op het PIVO gekregen. We kunnen beginnen blokken! Volgende zaterdag begint het praktijkgedeelte van de opleiding en dat zou gezien onze wekelijkse oefensessies binnen het korps een fluitje van een cent moeten zijn.
Het terug deftig beginnen lopen zal nog even moeten wachten vrees ik aangezien toch wel belastend voor de rug en ik neem liever geen risico.

maandag 2 februari 2009

weekend

Vrijdagavond omstreeks 17h30 een algemene oproep via HC100 binnengekregen voor een woningbrand. Ik zat nog te Londerzeel in een winkel en wist dat ik wel ff onderweg zou zijn (A12, spits, lichten etc...) . Onderweg hoorde ik over de radio dat er wel wat moeilijkheden waren ivm de lokatie die blijkbaar zeer onduidelijk was en de oproeper was niet meer bereikbaar. Uiteindelijk toch de lokatie gevonden maar het bleek te gaan om een slecht functionerende verwarmingsinstallatie ofzoiets wat leidde tot een melding... nu ja, beter een keer teveel dan te weinig uitrukken zeker?
Altijd speciaal om daarna van de collega's te horen waar zij hun gezin hebben achtergelaten. Ik liet vrouw en kind achter in de winkel zoals gezegd, gelukkig waren we daar met 2 wagens. De vrouw van een collega trof het iets minder, die bleef met kind achter op restaurant en kon te voet in de kou terugkomen. Nu ja, om maar te zeggen dat het niet altijd zo vanzelfsprekend is voor de partners....

Zaterdag dan weer een hele dag opleiding gehad aan het PIVO waar we het onder andere hadden over vlampunt, LEL en dergelijke meer.

Het vlampunt van een chemsiche stof is de laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer hij in contact komt met een ontstekingsbron. Niet te verwarren met de zelfontbrandingstemperatuur trouwens, dat is de temperatuur waarbij een damp/lucht-mengsel spontaan tot ontbranding komt.

Lower Explosive Limit (LEL): de laagste concentratie van een gas in de lucht waarbij het gas nog kan onsteken en ontploffen. De Upper Explosive Limit (UEL): de hoogste concentratie, hierboven is het mengsel "too rich".

Enkele voorbeelden (welke zijn dus in deze optiek de 2 gevaarlijkste stoffen?):

Stofonderste explosiegrensbovenste explosiegrens
Aceton3%13%
Acetyleen2,5%82%
Benzeen1,2%7,8%
Butaan1,8%8,4%
Ethanol3%19%
Ethylbenzeen1,0%7,1%
Ethyleen2,7%36%
Diethyl ether1,9%36%
Diesel0,6%6,5%
Benzine1,4%7,6%
Hexaan1,1%7,5%
Heptaan1,05%6,7%
Kerosine0,6%4,9%
Methaan5,0%15%
Octaan1%7%
Pentaan1,5%7,8%
Propaan2,1%9,5%
Propyleen2,0%11,1%
Styreen1,1%6,1%
Tolueen1,2%7,1%
Waterstof4,1%74,8%
Waterstofsulfide4,3%46%
Xyleen1,0%7,0%