. Op naar ... ?: Oefensessie 6: aflegsysteem + schuim

woensdag 24 december 2008

Oefensessie 6: aflegsysteem + schuim

Snelle recap (zonder teveel fouten hopelijk, corrigeren hé gasten!):


A
Brandklasse A betekent, dat de blusser een blusstof heeft om branden in vaste stoffen te blussen.

B
Brandklasse B betekent, dat de blusser een blusstof heeft om vloeistofbranden te blussen.

C
Brandklasse C betekent, dat de blusser een blusstof heeft om gasbranden te blussen.

D
Brandklasse D betekent, dat de blusser een blusstof heeft om metaalbranden te blussen.

E
Brandklasse E betekent, dat de blusser een blusstof heeft om elektriciteitsbranden te blussen. Echter heeft men in het verleden de brandklasse E afgeschaft. Men is van mening dat elektriciteit wel een oorzaak van brand kan zijn maar zelf niet brandt. Door kortsluiting gaat bijvoorbeeld een televisie branden. Deze televisie is gemaakt van een kunststof. We hebben in dit geval een brandklasse A brand en geen E.

F
Brandklasse F betekent, dat de blusser een blusstof heeft om frituurbranden te blussen.

Zwaar schuim is een alternatief blusmiddel en wordt toegepast voor het blussen en afdekken van branden in de brandklassen A en B. Het vloeit gemakkelijk uit, heeft een hoge hitte- en vlambestendigheid en voorkomt herontbranding. De brandende objecten blijven bij het gebruik van zwaarschuim voor langere tijd bedekt met een isolerende, luchtafsluitende schuimlaag. Door de relatief hoge massa kan met behulp van werpers een grote afstand worden overbrugd. Dat maakt het blussen vanaf een veilige afstand mogelijk. Zwaarschuim vloeit snel waardoor het blusschuim zich snel kan verspreiden. De werking berust vooral op het afdek- en koeleffect.


Middelschuim is een blusschuim met een relatief lage massa en een groot volume. Het schuim kan in korte tijd een gehele ruimte vullen en wordt daarom op vele plaatsen ingezet zoals in (pomp)putten, kelders en schachten. Het schuim vormt een afgesloten, geen luchtdoorlatende schuimlaag. Ook preventief, bij bijvoorbeeld reparatie- en laswerkzaamheden, kan middelschuim worden ingezet. De werking berust vooral op het afdek-, isolatie- en verdringingseffect.Lichtschuim geeft veel schuim bij een gering verbruik van het SVM/water-mengsel.


Lichtschuim bevat veel lucht en heeft een groot volume en een lage massa. Toepassing vindt vooral plaats bij branden in afgesloten ruimten. Door de enorme expansie kunnen grote ruimten in korte tijd worden volgeschuimd, waarbij in verhouding zeer weinig water wordt gebruikt. De werking berust op het afdek-, isolatie- en verdringingseffect.

Meer info: http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandblusschuim

Wij gebruiken schuimvormend middel AFFF (nieuw product zonder schadelijk element fluor reeds aanwezig, voor toekomstig gebruik). Door het mengen van dit SVM met water en het aldus toevoegen van zuurstof wordt er schuim gevormd.

Momenteel kunnen wij enkel zwaar en halfzwaar schuim aanmaken. Voor licht schuim wordt volgend jaar een toestel aangekocht (vnl. voor bijv. kelderbranden).
Principe: cf. vuurdriehoek.

Materiaal:
Lijnmenger Z4 (aansluiting 45mm, 400l/min)
Lijnmenger Z8 (aansluiting 70mm, 800l/min)
Schuimarmatuur L4 verstelbaar halfzwaar (MS, mittelschaum) of zwaarSchuimarmatuur L8 enkel zwaar schuim

Voor zwaar schuim kan tevens gebruik gemaakt worden van standaardarmatuur

Z4 à L4

Z8 à 2*L4 of L8

Aandachtspunten:

- aanvoerslang schuimvormend middel heeft ander type koppeling, steeds te controleren of aansluiting ok! (extra controle bij problemen: kogel in in koppeling, nakijken of die loszit)

- Mengverhouding: 3%

- Doorlooprichting respecteren dmv pijl op lijnmenger

- Minimum druk noodzakelijk: 8 bar

- Bij gebruik 2*L4: beide dienen open te staan anders onvoldoende aanzuigkracht voor lijnmenger en dus geen schuim.

- Eerst voldoende tijd armatuur wegrichten tot er effectief schuim uitkomt en pas dan op brandhaard richten

- Schuimvormend middel: in AP3 zijn er bidons van 25l aanwezig, gezien het verbruik steeds nieuwue bidon klaarzetten bij halflege in gebruik (! dit houdt dus ook in dat in tegenstelling tot normaal aflegsysteem de slangenman niet de armatuurman bijstaat/ondersteunt maar bij de lijnmenger blijft. à reactieboog op Z8 plaatsen)

Update: met dank aan 'bombero anonimo' voor de correctie ivm de L'en en de Z'en :-)

2 commentaren:

Anoniem zei

Beste collega,

de tussenmengers worden aangeduid door de letter Z en de schuimlansen met de letter L en niet andersom. En misschien nog een tip om te vermelden:
Om schuim van een goede kwaliteit te bekomen, kan je na de tussenmenger best niet meer dan 2 slangen gebruiken!
Soms wordt er ook een bak gebruikt om het schuim uit te trekken, dan kan er steeds ononderbroken AFFF bijgevuld worden, in die bak.
En als je je standaardarmatuur gebruikt, taskforce of zo, moet je zorgen dat de automatische drukregeling afstaat.

Groeten,

bombero anonimo

David aka Letman zei

Bedankt collega (uit Ninove?), ik was daar nochtans redelijk zeker van. Enfin, ik verifieer het nog eens en pas het dan aan.
Bedankt voor de tip!