. Op naar ... ?: Oefensessie 7: ladderwagen

vrijdag 2 januari 2009

Oefensessie 7: ladderwagen

De laatste oefensessie van vorig jaar kwam de ladderwagen aan beurt - geen oefening met water gezien de vrieskou buiten.Bovenop de ladderwagen zit dus het ladderpakket (zijkant ladder: aansluitset 70mm voor monitor) tesamen met nog een aantal items: de groep voor stroomvoorziening (in te schakelen bij de nood aan extra verlichting/stroom), de monitor (die bevestigd kan worden op de korf) en een slede voor de brancard.

De slede voor de brancard bevindt zich achter de stuurcabine en kan middels een pen (zoals de monitor) bevestigd worden op de korf. De draaicirkel bedraagt 90° zodat er toch wat ruimte is bij een horizontale evacuatie. Normaal kan er 2 man in de korf maar met brancard is dat 1 persoon.
Verder nog aanwezig van materiaal:
Links achter: slangen en verdeelstuk
Links voor: reddingszaag (cf. kettingzaag maar dan eentje die door quasi alles heengaat; met instelbare diepte) met beschermbroek, brandstof vor reddingszaag en stroomgroep
Rechts achter: spots voor bevestiging op korf/ladder
Rechts voor: opvouwbare brancard, één harnas en een aantal positioneringsgordels met touw om te zekeren. Volgens AREI: steeds harnas + zekering - prakisch: afhankelijk van de aard van de te verrichten handelingen.

Hetzelfde principe als bij het aflegsysteem blijft gehandhaafd; de persoon met de hoogste nummer staat in voor de slangen (70mm, 30meter) en de ander voor de armatuur. Dit wil zeggen: moonitor bevestigen alsook aansluitset monitor op ladder. De slangenman overhandigd de 30m 70mm slang aan de man van de armaturen in de korf en blijft beneden om de slang te geleiden (dient over ladder te lopen).
De 70mm slang is er eentje van 30m ipv de gebruikelijke 20m zodat er niet gekoppeld dient te worden als de ladder over z'n volledige lengte wordt uitgeschoven (koppeling sleept dan ook niet over spijlen ladder).

Beneden op de ladderwagen staat ook een zetel (vergelijk het met de stuurcabine van een bobcat zonder dak) met bediening en monitor. Van hieruit kan je de éénmansbediening vanuit de korf 'overriden' en op een scherm volgen wat de actule status is (hoogte korf, helling ladder, ....). Communciatie gebeurt via mic en speaker die in de korf steeds open staat; beneden dient voor activatie van de mic een knop ingeduwd te worden (bovenop de bedieningshendel).
Aaandachtspunten:
- de ladderwagen dient afgestempeld te worden (extra grote drukverdeelplaten bevinden zich achter de cabine)
- dubbele zekering brancard op slede (aan beide uiteinden één)
- dubbele zekering monitor
- bij bediening korf: gaspedaal ingedrukt houden en systeem tijd geven vooraleer te starten met bediening
- bij einde: waterkolom op ladder ledigen (druk!)
- bevestigingsset monitor: eerst bevestigen op ladder (eerste uitsparing op verste pen)
- lampen laten afkoelen vooraleer deze terug op te bergen
Op het einde heeft elk van ons plaats kunnen nemen in de korf en ruim de tijd gehad om de bediening onder de knie te krijgen (mooi zicht op de McDonalds trouwens van daarboven ;-) ).
Ladder uitschoven tot in de 20m, wat gespeeld met de hellingshoek en op maximum hoogte een rondje van 360° gedraaid, machtig zicht van zo hoog. Ik moet toegeven dat dat wel ff wennen is op zo'n hoogte als dat ding wat begint te schudden en schokken.

0 commentaren: