. Op naar ... ?: Letterlijk en figuurlijk omhooggevallen

donderdag 22 mei 2008

Letterlijk en figuurlijk omhooggevallen
Er is geen 'boven' of 'onder' - de wereld is een bol die zweeft in de ruimte. Dat het noorden meestal bovenaan ligt is het gevolg van de geschiedenis en machtsverhoudingen.

O ja, het 'centrum' van de wereld bestaat niet (en dat zeg ik niet alleen voor de Antwerpenaars). Het middelpunt wel, da's in het midden van onze bol.

Enne, voor degene die zich afvragen waarom de landen zo'n rare vorm aannnemen en disproportioneel lijken geldt dezelfde denkfout of macht der gewoonte: we zijn een andere projectiemethode gewoon.
De 'klassieke' Mercator projectie is erop gericht om een zo correct mogelijke weergave te maken van de vorm en relatieve posities van landen.
De kaart hierboven maakt gebruik van de Hobo Dyer projectie die erop gericht is om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van de oppervlakte van de landen.

Ook 'leuk': de Noord - Zuid onderverdeling

PS: kijk even verder dan je neus lang is op deze pagina en ja hoor - daar is onze communautaire rel ook weer van de partij.

0 commentaren: