. Op naar ... ?: Oefensessie 17

donderdag 12 maart 2009

Oefensessie 17

Afgelopen dinsdag trokken we naar het containerpark van de gemeente met de snelle hulpwagen en de reddingswagen. We kregen zoals gewoonlijk eerst wat uitleg over het materiaal dat we zouden gaan gebruiken en voor die avond was dat de tirfor en de Holmatro pneumatische hefkussens, alle aanwezig in de snelle hulp.


De tirfor kan een 5 ton (ofte 50kN) trekken en wordt bijv. ingezet om te verhinderen dat een voertuig op een helling verder naar beneden schuift of om een boom in bepaalde richting te trekken bij het vellen ervan. De set bestaat uit de tirfor zelf, een staaf om te bevestigen op de tirfor (hefboom voor bediening) en bakken met kabels (20m), haken, soort van wigklem om 2 kabels te verbinden,linten, harpsluitingen en meer. Alles is voorzien op sterkte en het zwakste punt / de veiligheid bevindt zich op de tirfor.


De opzet is eenvoudig in de zin dat eerst de kabel bevestigd wordt aan het te verankeren element. Daarna wordt de tirfor bevestigd aan een vast punt bijv. zware autopomp, onderkant boom,.... uiteraard afhankelijk van de krachten die nodg zijn. Een grondplaat (plaat met oog voor bevestiging tirfor en pinnen die in grond gaan) behoort niet tot onze uitrusting. Bij de bevestiging dient steeds voldoende aandacht geschonken te worden aan veiligheid: zo min mogelijk onderdelen gebruiken, zien dat de kabel niet over scherpe randen schuurt, ....
Nu kan het andere uiteinde van de kabel door de tirfor geleidt worden die in 'vrijloop' dient te staan (kleine hendel aan in-zijde dient helemaal ingedrukt te zijn). Beste is om de kabel te duwen en hem er daarna door te trekken. Handschoenen zijn trouwens steeds vereist.
De kabel kan nu manueel opgespannen worden (dat vermijdt onnodig gebruik tirfor en dus vertraging) en dan moet ook de kleine hendel in z'n oorspronkelijk stand gebracht worden 'lock' (naar midden toe van de tirfor). Hierna kan de staaf op de tirfor bevestigd worden (pen aan uitgangszijde om op spanning te brengen) om verder op te spannen. Iedereen dient zich hierbij buiten de gevarenzone te plaatsen (elk gebied waar kabel bij breuk terecht kan komen). De spanning van de kabel halen: staaf op andere pen bevestigen en spanning verminderen waarbij goed opgelet moet worden dat zeker alle spanning van de kabel is vooraleer alles losgekoppeld wordt.


Als er geen vast punt voor handen is om bijv. een last in een bepaalde richting te trekken kan gewerkt worden met 'driehoeken'. Dit houdt in dat op de rechte kabel tussen last en tirfor een 'oog' wordt bevestigd dat op zijn beurt verankerd is aan een vast punt. Hierdoor kan de richting van de trekkracht veranderd worden (cf. afbeelding). Uiteraard dient dit vastpunt meer kracht kunnen weerstaan dan nodig is om de massa te verplaatsen of moet de kracht nodig om de last te trekken verminderd worden - dit kan bijv. door te zorgen dat de wrijving van de last verminderd wordt (we plaatsten middels de hefkussens een radiatorbuis onder de te verslepen container zodat we niet onze andere lichtere container die we als hoekpunt gebruikten zouden verplaatsen).


De hefkussens dan. Er bestaan verschillende maten en deze hebben een hefkracht gaande tot 25 ton, ook de hoogte is een belangrijke factor (tot max. ongeveer 25cm).


Er wordt bij voorkeur steeds met 2 kussens gewerkt ook al is dat op het eerste zicht niet nodig, het laat ruimte vrij voor verdere opvoerhoogte. Ze worden geschrankt (hoek 90° aansluitventiel) opeengeplaatst om verschuiven te vermijden. Ze worden geplaatst onder een vlak oppervlak vrij van scherpe randen. Het opblazen gebeurt door middel van een 6l persluchtfles (300 bar). De druk wordt via een ontspanner op de fles terugggebracht naar ongeveer een 6 bar (max. werkdruk kussens is 8 bar).


De slang wordt dan aangesloten op een verdeelbak met één inlaat en twee uitlaten met regelaar voor de kussens. Van de verdeler vertrekken kleurgecodeerde slangen naar de kussens teneinde de bedienaar van het verdeelstuk duidelijke indentificatie toe te laten). Vlak voor de ventielen van de kussen wordt steeds een tussenstuk geplaatst dat het afsluiten van de kussens toelaat (slang kan dan gebruikt worden om ander kussen op te blazen) en dat ook een overdrukventiel bevat. Ook hier wordt aanbevolen om zoveel mogelijk uit de gevarenzone te blijven (slangen met perslucht).
Bij het opblazen van de kussens wordt er gelijktijdig met blokken ter onderstutting gewerkt om bij eventuele breuk het gewicht op te vangen.

0 commentaren: