. Op naar ... ?: Afgelopen zaterdag op het PIVO

donderdag 14 mei 2009

Afgelopen zaterdag op het PIVO

Deel hittegewenning:
Instructies gekregen over PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen): helm die oren beschermd, nekflap en kraag, handschoenen, interventiekledij (maat en drukpunten), onderkleding (Nomex) en schoeisel. Ivm kledij: proper en droog (stoomvorming) houden. Dan samen in de container waar de temperatuur tot 350°C kan opgevoerd worden. Temperatuurverschil gevoeld door laag bij de grond in de container te gaan en dan recht te gaan staan + ontbloten pols om temperatuurverschil te voelen. Contact met wanden te vermijden evenals het creëren van drukpunten zoals bijv. gebogen knie waardoor stof tegen huid komt. Branddeken gebruikt als hittebescherming om pop uit container te halen.

Simulatie huisbrand met zichtbare pyrolise(ontgassing) en flash-over

3D-techniek bij binnenbrandbestrijding:
Kegel van 60° instellen en op vol debiet driemaal pulsen (binnen de 2 seconden) onder hoek van 45° in de rookgassen.

Deurprocedure:
Steeds uit te voeren:
Met de rug van de hand onderaan de deur beginnen en naar boven toe werken om de temperatuur op te meten. De handschoenen worden nooit uitgedaan. Eens boven wordt er langs de zijkanten terug naar beneden gewerkt om te voelen aan welke zijde de scharnieren zitten. Afhankelijk of de deur opengeduwd of opengetrokken moet worden neemt de 2de persoon de juiste beschermde positie in en de lansdrager stelt zich op voor de deur.
Verdere stappen enkel bij rook:
3D-puls boven collega, dan boven jezelf en tenslotte 3 pulsen in ruimte (lans boven deurhendel die door collega bediend wordt en lans voldoende binnenbrengen

Aflegsysteem the PIVO-way (EXAMEN
1 & 2 aanval VAN verdeelstuk
3 & 4 toevoer TOT verdeelstuk
Samengevat: B legt verdeelstuk, aanvalsploeg werpt 2 slangen uit volgens richting stralen 1 & 3 (alternatief: klaverblad door ook dwars op toevoerrichting nog 2 slangen uit te rollen en van links naar rechts te koppelen) en koppelt deze dadelijk waardoor er 40m voorhanden is. 1 vordert (<> theorie die zegt van niet te vorderen met slang onder druk omwille van belasting en sleet) en 2 blijft bij verdeelstuk
3 & 4 voorzien eerst toevoer van pomp naar verdeelstuk en pas daarna van hydrant naar pomp

Verder ook nog uitgeprobeerd: enkel opgerolde slang koppelen en dan onder druk zetten, daarna pas vorderen.

0 commentaren: