. Op naar ... ?: weekend

maandag 2 februari 2009

weekend

Vrijdagavond omstreeks 17h30 een algemene oproep via HC100 binnengekregen voor een woningbrand. Ik zat nog te Londerzeel in een winkel en wist dat ik wel ff onderweg zou zijn (A12, spits, lichten etc...) . Onderweg hoorde ik over de radio dat er wel wat moeilijkheden waren ivm de lokatie die blijkbaar zeer onduidelijk was en de oproeper was niet meer bereikbaar. Uiteindelijk toch de lokatie gevonden maar het bleek te gaan om een slecht functionerende verwarmingsinstallatie ofzoiets wat leidde tot een melding... nu ja, beter een keer teveel dan te weinig uitrukken zeker?
Altijd speciaal om daarna van de collega's te horen waar zij hun gezin hebben achtergelaten. Ik liet vrouw en kind achter in de winkel zoals gezegd, gelukkig waren we daar met 2 wagens. De vrouw van een collega trof het iets minder, die bleef met kind achter op restaurant en kon te voet in de kou terugkomen. Nu ja, om maar te zeggen dat het niet altijd zo vanzelfsprekend is voor de partners....

Zaterdag dan weer een hele dag opleiding gehad aan het PIVO waar we het onder andere hadden over vlampunt, LEL en dergelijke meer.

Het vlampunt van een chemsiche stof is de laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer hij in contact komt met een ontstekingsbron. Niet te verwarren met de zelfontbrandingstemperatuur trouwens, dat is de temperatuur waarbij een damp/lucht-mengsel spontaan tot ontbranding komt.

Lower Explosive Limit (LEL): de laagste concentratie van een gas in de lucht waarbij het gas nog kan onsteken en ontploffen. De Upper Explosive Limit (UEL): de hoogste concentratie, hierboven is het mengsel "too rich".

Enkele voorbeelden (welke zijn dus in deze optiek de 2 gevaarlijkste stoffen?):

Stofonderste explosiegrensbovenste explosiegrens
Aceton3%13%
Acetyleen2,5%82%
Benzeen1,2%7,8%
Butaan1,8%8,4%
Ethanol3%19%
Ethylbenzeen1,0%7,1%
Ethyleen2,7%36%
Diethyl ether1,9%36%
Diesel0,6%6,5%
Benzine1,4%7,6%
Hexaan1,1%7,5%
Heptaan1,05%6,7%
Kerosine0,6%4,9%
Methaan5,0%15%
Octaan1%7%
Pentaan1,5%7,8%
Propaan2,1%9,5%
Propyleen2,0%11,1%
Styreen1,1%6,1%
Tolueen1,2%7,1%
Waterstof4,1%74,8%
Waterstofsulfide4,3%46%
Xyleen1,0%7,0%

0 commentaren: