. Op naar ... ?: Breaking news

vrijdag 11 december 2009

Breaking news

Er is blijkbaar zeer belangrijk nieuws dat lange tijd verzwegen werd: onze veiligheidsdiensten hebben met alle milieu-, terroristische- en actiegroeperingen allerhande een overeenkomst ondertekend waarin deze groeperingen zich binden aan een code of conduct: er zullen geen valse badges gemaakt worden, de leden zullen zich niet voordoen als veiligheidsagenten noch gebruik maken van enigerlei middelen die niet horen.

Ik kan niets anders afleiden uit de verontwaardiging van onze veiligheidsdiensten naar aanleiding van de actie van Greenpeace. Actievoerders bedienden zich van valse badges en gelijkaardige voertuigen om binnen te dringen in de cirkel met de hoogste veiligheidsvoorzieningen tijdens de Europese top die net plaatsvond.

De reactie van onze veiligheidsdiensten die ik net op de radio hoorde had het over 'zware middelen' en het bleek een ware schande dat ze op die manier de 'veiligheid' in gedrang brachten. Tja, als ze valse badges etc. gaan gebruiken kunnen onze veiligheidsdiensten daar niets aan doen. Op de vraag of de diensten dit niet hadden kunnen voorzien kwam volgende reactie: "Tja, als wij voorzien hadden dat ze zo'n stupide zaken zouden doen dan hadden wij daar rekening kunnen mee houden." Shame on Greepeace!!!

Puur professionalisme! Een dikke pluim voor onze veiligheidsdiensten! Ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld.

0 commentaren: